Premontrei Női Kanonokrend Intézményei Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Szent Norbert Tanösvény  Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend támogatói:

 Magyar Élelmiszerbank Egyesület

 

 All Nations Lions Club Budapest

 

    Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központ és Idősek Átmeneti Otthona

Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az árvát, a kinek nem volt segítsége. /Jób könyve 29,12/

Legfontosabb alapelveink, amelyeket szem előtt tartunk a tevékenységünk során:

Önkéntesség
Egyenlő elbírálás
Titoktartás
Emberi méltóság megőrzése
Jogszabály szerinti eljárás
Empátia
Tolerancia
Ítéletmentesség
Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központ és Idősek Átmeneti Otthona Zsámbék

Az intézmény neve: Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központ és Idősek Átmeneti Otthona

Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központ és Idősek Átmeneti Otthona Zsámbék

Az intézmény vezetője: Bárándiné Jánossy Enikő

Az intézmény székhelye: 2072 Zsámbék, Magyar u. 2.

Telefon/fax: 06-23-342-232

Email: boldoggertrud@gmail.com

Intézményt fenntartó szerv: Premontrei Női Kanonokrend

Címe: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 13.

Telefon: 06-23-342-331

A fenntartó szerv képviselője: Dr. Juhász Katalin Ágnes O. Praem. Általános Főnöknő

Web: www.premontreinoverek.hu

Az intézmény működési területe: Zsámbék Város közigazgatási területe

Az intézmény által nyújtott alap és szakellátások:
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Gyermekjóléti Szolgálat
Alternatív Napköziotthon
Családsegítő szolgálat
Idősek Átmeneti Otthona

Az intézmény fenntartója 2006. 04. 11-től a Premontrei Női Kanonokrend, amely a Zsámbék Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött ellátási szerződés értelmében személyes gondoskodást nyújtó, szociális alap- és szakosított, integrált intézményt hozott létre. Intézményünk szervezeti felépítését tekintve több egységből tevődik össze.

Szociális étkeztetés:

Premontrei Nővérek Zsámbék Napközi

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult zsámbéki lakosoknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Szükség szerint több formában is lehetséges, elvitellel, házhoz szállítással és helyben fogyasztással. A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

Házi segítségnyújtás

Premontrei Nővérek Zsámbék Idősek ellátása

Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását helyezi előtérbe, amely az ellátott saját lakásán, lakókörnyezetében történik. Házi gondozónőink segítségnyújtása az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségletei mentén szerveződik, folyamatosságával biztonságérzetet nyújt, így időseinknek nem kell elköltözniük saját, megszokott környezetükből. Jelenleg 30-35 ellátott részére nyújtjuk ezt a szolgáltatást és ez a szám folyamatosan nő. A szolgáltatás személyi térítési díj köteles, jövedelemfüggően.

Idősek nappali ellátása

Idősek Átmeneti Otthona Zsámbék

Közkedveltebb nevén Klub. Célunk a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az egyedüllétek megszüntetése és a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése. A klubélet 8.00-15.00 óráig tart.
Klubosainknak igény szerint, akár háromszori étkezést is tudunk biztosítani, emellett programokat, foglalkozásokat is szervezünk részükre. Az idősek szállítása egész héten kisbusszal történik. A szolgáltatás térítésmentes, térítési díjat az étkezésért kell fizetni, jövedelemfüggően.

Családsegítő Szolgálatunk

Premontrei Nővérek Zsámbék Családsegítés

Az életvezetési, szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került egyéneknek, családoknak nyújt segítséget. A szolgálat célja a családok életvezetési képességeinek megőrzése, a krízishelyzet megszűntetése és preventív ellátások biztosítása.

A Családsegítő Szolgálat címe: 2072 Zsámbék, Magyar u. 15.
Tel.: 06-30-374-7032

Ügyfélfogadási idő:
        Hétfő, kedd: 12.00-16.00
        Szerda, csütörtök: 8.00-12.00
        Péntek: 8.00-14.00

A Szolgálat igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

Gyermekjóléti Szolgálat

Premontrei Nővérek Zsámbék Napközi

Célja a 18 év alatti gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, a családban történő nevelésüknek elősegítése, veszélyeztetettségük megelőzése, illetve az esetlegesen kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Fontos feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése.

A Gyermekjóléti Szolgálat címe: 2072 Zsámbék, Magyar u. 15.
Tel.: 06-30-374-7032

Ügyfélfogadási idő:
        Hétfő, szerda, csütörtök : 12.00-16.00
        Kedd: 8.00-12.00
        Péntek: 8.00-14.00

A Szolgálat igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

Idősek Átmeneti Otthona Zsámbék

A szolgálat keretein belül működtetjük az Alternatív Napköziotthont, melyben gyermekek étkeztetését és iskola utáni ellátását végezzük. Itt a tanulóórák, a fejlesztő foglalkozások döntően többségben vannak, de természetesen helyt kapnak a szabadidős programok, ünnepek megtartása, táboroztatás, sok játék, sport stb. tehát mind olyan tevékenységek, amelyek a gyermekek optimális életviteléhez, szocializációjához szükségesek. Jól működő jelzőrendszerrel rendelkezünk, mely a városunkban előforduló problémák feltérképezésében nagy segítséget jelent munkánk során.

Szakosított szociális ellátásunk az Idősek Átmeneti Otthona. Az idősek gondozóháza azon zsámbéki, nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátására szolgál, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban nem képesek gondoskodni. Az átmeneti otthon ellátottai a klubosokkal együtt részesülnek az említett szolgáltatásokból, így jóval többet nyújtunk egyszerű fizikai kiszolgálásnál és mentális segítségnyújtásnál. Munkánkkal hozzájárulunk az öregedés harmonikussá tételéhez, az öregkori betegségek megelőzéséhez, elviseléséhez és az idősödés pozitív elfogadásához. Az átmeneti otthon jelentősége abban van, hogy a jogszabályoknak megfelelően csak 1, maximum 2 évig lehet az otthonban tartózkodni. A térítési díj az elhelyezés körülményeitől és a jövedelemtől függően kerül megállapításra.

Intézményünkben adósságkezelési, pszichológiai és jogi tanácsadás vehető igénybe.

oldal elejére

Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés

Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés
Premontrei Női Rend Nővér Hit Vallás Képzés

 

E-mail Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék Elérhetőség

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék

Szent Norbert év, a Premontrei Kanonokrend alapítója halának 875. évfordulója alkalmából
2009. június 6. - 2010. június 6.

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék
>> teljes méret

Premontrei Női Kanonokrend  Zsámbék
>> Szent Norbert közösségek